Bicicleta: l’element transformador de la ciutat

Bicicleta: l’element transformador de la ciutat

Donat que aquesta setmana es va celebrar la setmana europea de la mobilitat 2015, que, com vam dir, és una campanya de conscienciació dirigida a sensibilitzar als ciutadans sobre les conseqüències negatives que te l’ús del cotxe dins la ciutat, aprofitem per parlar-vos d’un mitjà de transport sostenible: la bicicleta.

La situació actual de la mobilitat urbana és clarament insostenible, caracteritzada per uns patrons de mobilitat difusos i amb un continu creixement del nivell de motorització. Per tant, cada vegada es veu més clara la necessitat d’actuar per pal·liar aquests efectes negatius i tractar d’assolir un nivell de ciutat més sostenible. En aquest context, es fa necessària la promoció de mitjans no motoritzats, essent la bicicleta un mitjà de transport essencial per fomentar la mobilitat sostenible i segura a les ciutats, ja que es tracta del mitjà de transport més eficient energèticament parlant, ràpid, econòmic, saludable i ecològic.

Actualment, la bicicleta comença a formar part de l’agenda política i institucional d’una manera més generalitzada, però en moltes ocasions ens trobem davant d’una gran desinformació i de moltes dificultats, ja que en molts casos les dades disponibles sobre la mobilitat en bicicleta són encara mínimes i falta informació de caràcter tècnic, sociològic i de planificació.

A URBANing creiem fermament en l’oportunitat de potenciar la bicicleta com a mitjà de transport habitual a les ciutats, i amb aquest objectiu estudiem les àrees urbanes per tal de trobar la manera més adient d’oferir un espai més adequat per als usuaris de la bicicleta i, per tant, potenciar-ne el seu ús.

 

Bicing a Barcelona / Font: Lydia CazorlaCom apostem per la bicicleta?

En primer lloc, elaborem una diagnosi general de la mobilitat en bicicleta de la zona d’estudi amb la finalitat de realitzar una primera exploració de la situació de la bicicleta. Per fer-ho realitzem, d’una banda, aforaments de ciclistes i una anàlisi de la mobilitat diària existent i, d’altra banda, una anàlisi de les infraestructures existents i previstes (vies ciclistes, aparcaments de bicicleta, etc.).

En segon lloc, identifiquem quins carrers són aptes per a la mobilitat en aquest mitjà de transport o per a la implantació de carrils bici o zones 30 mitjançant una anàlisi de la connectivitat de la trama i jerarquització de la xarxa viària. Aquesta anàlisi ens permet avaluar l’estructura orgànica d’una àrea o ciutat i els seus possibles efectes sobre els patrons de moviment dels ciclistes. El model resultant pot ser utilitzat per preveure l’efecte de les propostes de disseny sobre la composició de la trama urbana i per entendre el funcionament actual dels patrons de moviment dels usuaris de l’espai públic.

Finalment, donat que l’extensió de l’ús de la bicicleta no pot donar-se sense un canvi en els hàbits de conducta dels patrons de mobilitat actual de les ciutats, creiem necessari promoure i millorar la percepció de l’ús de la bicicleta, començant pels més petits. Per aquest motiu, duem a terme tallers d’informació, sensibilització i foment de l’ús de la bicicleta a les escoles, per tal de fomentar aquest mitjà de transport i propiciar la reflexió sobre la mobilitat sostenible a les aules, de manera que els nens ho vinculin amb una acció concreta, com seria el desplaçament diari a l’escola, aprofitant que la utilització d’aquest mitjà té un major potencial quan se centra en els desplaçaments quotidians.

 

Quina és la metodologia?

Per tal de realitzar l’estudi, es duen a terme les següents accions:

  • Aforaments de bicicletes i anàlisi de la mobilitat existent.
  • Anàlisi de les infraestructures ciclistes existents.
  • Estudi dels carrers aptes per a la mobilitat en bicicleta o per a la implantació de carrils bici, zones pacificables, etc.
  • Anàlisi de la connectivitat de la trama i diagnòstic de l’espai urbà.
  • Realització de tallers educatius a les escoles: foment de l’ús de la bicicleta, educació vial i millora de la seva percepció per tal de promoure un canvi social i cultural.
  • Definició de propostes i estratègies complementaries per tal d’aconseguir un augment en el número de ciclistes del municipi i desplaçaments en bicicleta a les escoles.

 

Finalment, us ensenyem un vídeo molt interessant de La Vanguardia on es veuen els  problemes que els ciclistes barcelonins es troben diàriament quan circulen per la ciutat. Les imatges són del 2011 però, malauradament, la majoria de situacions se segueixen produint actualment.

 

About the Author

Leave a Reply

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat
*

captcha *