Estudi de mobilitat de vianants del front litoral de Barcelona

Resum del document

El front litoral de la ciutat de Barcelona està format per un conjunt de territoris de gran diversitat, complexitat i atributs diferencials que han estat en permanent transformació, que tenen per davant el repte que suposa un canvi de paradigma que afronti un nou model de ciutat.

relació entre els eixos atractors i els aforaments (baixos) relació entre els eixos atractors i els aforaments (alts)

Com a resultat de l’evolució soferta des dels anys 80, la ciutat disposa d’un front litoral amb espais que han estat sotmesos a grans transformacions urbanes a favor de la cultura del consum, i que no han sabut resoldre les necessitats de la ciutat, o bé que ja s’han esgotat dins d’aquest model, ja sigui pel cicle econòmic de recessió o per la necessitat de generar àrees funcionals i de valor al seu territori.

Aforaments i ocupació de les platges

Davant d’aquest escenari, cal retrobar la relació del mar amb la ciutat i és necessari postular un model pel front litoral focalitzat en la capacitat de les persones per donar vida a l’espai urbà, en la regeneració de l’espai i en la recerca de fórmules que n’augmentin la rendibilitat social, a través de nous usos i noves maneres de gestió.  L’objectiu és transformar-lo en un àmbit cada cop més habitable, sostenible i econòmicament arrelat. En aquest context, el Pla estratègic dels espais litorals de Barcelona (PEEL) és l’instrument mitjançant el qual es vol vehicular aquest repte.

Imatge aèria de la platja de la Barceloneta

El present treball s’inscriu, doncs, dins les feines de redacció del PEEL.

Outputs

  • Caracteritzar la intensitat d’ús de l’espai públic del litoral: intensitat d’ús dinàmic de l’espai (pg. Marítim i carrers adjacents) i intensitat d’ús estàtic de l’espai (platges)
  • Anàlisi de la relació que s’estableix entre l’ús dinàmic i l’ús estàtic de l’espai
  • Aportar una visió objectiva a partir d’un model analític que ajudi a la presa de decisions en el marc del PEEL

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Barcelona Regional
DATA: Desembre 2017
EQUIP DE TREBALL: Urbaning