Estudi de directrius d’intervenció a les places de Polinyà

Resum del document

Cada vegada és més evident la necessitat d’atorgar a l’espai públic un paper rellevant en el desenvolupament i consolidació dels nuclis urbans, atesa la relació directa que existeix entre la seva qualitat i la capacitat de les ciutats per progressar econòmica i socialment.

L’Estudi de directrius d’intervenció a les places del municipi de Polinyà” el que pretén és detectar les deficiències i raons per les quals els espais lliures del municipi no són actius i, posteriorment, proposar estratègies d’intervenció per activar-los.

Esquema final de la proposta d’activació dels espais lliures.

L’estudi s’inicia amb un anàlisi territorial exhaustiu dels aspectes físics, funcionals i sociodemogràfics del territori. Posteriorment es fa un inventari dels espais lliures localitzant-los i analitzant-los per definir-ne les característiques, problemàtiques i oportunitats. A través de la diagnosi, es detecten els punts claus que es desprenen dels apartats anteriors i, a través d’enquestes d’opinió ciutadana, s’obté el punt de vista dels veïns i veïnes sobre diferents aspectes dels espais lliures de Polinyà.

IMG_20190220_165435
IMG_20190220_170107

Fruit de l’estudi previ i de l’opinió ciutadana, es defineixen, finalment, les estratègies i directrius d’intervenció que han de servir per l’activació i millora de la xarxa d’espais lliures del municipi.

Esquema final de la proposta d’activació dels espais lliures.

Aquest estudi planteja que l’espai públic ha de: facilitar la interacció social, ser accessible i sense barreres arquitectòniques, garantir una bona connectivitat entre els diferents espais lliures, definir un caràcter propi i garantir una estètica agradable i coherent amb destacada presència del verd urbà.

Outputs

  • Identificació de les principals característiques que defineixen el municipi, tant físiques com funcionals i sociodemogràfiques.
  • Detecció de les carències actuals en la xarxa d’espais lliures que fan que aquests siguin espais sense activitat.
  • Identificació de les deficiències i oportunitats de cada un dels espais lliures que formen part de l’inventari.
  • Proposta d’estratègies d’intervenció que aporten caràcter al municipi i garanteixen una bona connectivitat entre els diferents espais lliures.
  • Disseny dels espais lliures de tal manera que facilitin la interacció social i siguin accessible i sense barreres arquitectòniques. Aquests disseny té en compte l’estètica, la qualitat dels materials i la presència destacada del verd urbà.

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Polinyà
DATA: Abril 2019
EQUIP DE TREBALL: Urbaning