mobilitat vianants

Quin paper tenim les persones a la Diagonal i com l’utilitzem?

Tothom qui conegui la ciutat de Barcelona, sabrà que la Diagonal és una de les vies estructurants de la mobilitat de la ciutat. Però com sol succeir en aquestes grans avingudes, la convivència entre diferents usuaris – vianants, vehicles, ciclistes – no sempre és ...