capacitat de càrrega

La capacitat de càrrega turística de les ciutats i la seva incidència en la població

A les ciutats que són destins turístics de primer ordre, hi ha un volum important de turistes que hi acudeixen al llarg de tot l’any. La incidència d’aquesta població flotant sobre el funcionament de les ciutats és de gran abast en àmbits tan diversos com ara la mobilitat...