Suport a la redacció de set Pla de Barris de Barcelona

Resum del document

Barcelona la conformen 73 barris que tenen orígens històrics i evolucions molt diversos. Tots tenen elements que sumen per fer de Barcelona un bon lloc on desenvolupar el projecte vital del veïnat, on fer efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit més ampli. Això no obstant, el desenvolupament asimètric d’alguns barris al llarg del temps ha generat desigualtats socioeconòmiques importants. En els últims anys, malgrat la recuperació que assenyalen molts indicadors, les diferències territorials han augmentat.

Relació entre l'IRFD (2015) i l'atur registrat (des 2015) per barris

En aquest context neix el Pla de Barris, com una iniciativa municipal de millora de les condicions de vida als barris de la ciutat, que té com a objectiu principal reduir les desigualtats socials i territorials, tot impulsant l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tot el veïnat.

Propostes de la Teixonera
Propostes de Trinitat Vella

A més, pretén abordar els efectes negatius que es deriven de la concentració dels nivells de renda més baixos en aquells barris que pateixen dèficits urbanístics més acusats i on la qualitat de l’habitatge és menor. I pretén fer-ho aplegant la capacitat, els recursos i la legitimitat de l’Ajuntament amb la iniciativa, la creativitat i l’eficàcia de l’acció veïnal. Amb aquest criteri, el Pla de Barris vol incidir en quatre àmbits d’actuació estratègica: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana.

Equipaments de La Marina

Des d’Urbaning hem participat en l’elaboració dels deu Pla de Barris de la ciutat de Barcelona en les tasques de disseny, maquetació i de suport a la redacció de tots ells.

Outputs

  • Anàlisi estadística de dades socials, demogràfiques, econòmiques i de salut
  • Suport a la redacció
  • Estructuració del document per a una fàcil comprensió
  • Disseny i maquetació de cadascun dels deu Pla de Barris

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Foment de Ciutat
DATA: 2016-2017
EQUIP DE TREBALL: Urbaning, Foment de Ciutat