Projecte de reordenacio de l’avinguda Francesc Macià, a Olesa de Montserrat

Resum del document

L’àmbit del projecte inclou el tram central de l’avinguda Francesc Macià d’Olesa de Montserrat, una de les vies més importants del municipi, juntament amb la plaça de Catalunya (avantsala del mercat municipal) i la plaça de l’Oli (des d’on s’accedeix al teatre de la Passió d’Olesa). Actualment presenta diverses problemàtiques d’accessibilitat i barreres arquitectòniques, motiu pel qual l’ajuntament decideix engegar la reordenació de l’espai.

Encaix territorial de l’àmbit

La proposta se centra en millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat i confort per als vianants, permetre una correcta connexió entre ambdós costats de l’avinguda, millorar la qualitat ambiental i l’eficiència de les xarxes de serveis obsoletes, i fer compatibles tots els usos presents actualment. També es pretén millorar la relació entre ambdues places i l’avinguda mitjançant un llindar més permeable.

Vista plaça oli

Outputs

  • Garantir la presència de recorreguts accessibles en compliment de la normativa legal en matèria d’accessibilitat i ús de l’espai públic
  • Habilitar uns recorreguts segurs i confortables en condicions de seguretat per part dels usuaris, tot respectant les línies de desig
  • Augmentar els espais d’estada i repòs
  • Obtenir un espai públic de qualitat amb materials, acabats, elements d’urbanització i vegetació que dignifiquin aquest àmbit del municipi
  • Augmentar significativament la presència de vegetacióMillorar la relació entre l’avinguda i les places que li són adjacents

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
DATA: Juliol 2018
EQUIP DE TREBALL: RGA Arquitectes, Urbaning