Projecte de reforma de l’av. de Barcelona i l’av. de València de Molins de Rei

Resum del document

L’avinguda de Barcelona i l’avinguda de València de Molins de Rei són la principal via de circulació de vehicles del municipi, que ha anat deixant el vianant en un segon pla. A la mateixa avinguda s’hi troba la plaça de la Bàscula, un important node de pas longitudinal i transversal de vianants per la seva proximitat a l’estació de tren i al centre del municipi.Diagrama funcional de la plaçaTan l’avinguda com la plaça presenten diverses mancances de cara a la circulació de vianants, ja que no respecten les línies de desig de les persones, sovint l’espai és insuficient, hi ha una important mancança de vegetació… Tampoc hi ha uns criteris estètics unificats, de manera que al llarg de l’àmbit trobem paviments i mobiliari diversos sense cap relació entre ells.

L’objectiu de la reforma, doncs, és la millora de l’avinguda de tal manera que tingui una imatge més urbana, millori les condicions d’accessibilitat, seguretat i confort per als vianants, permeti una correcta connexió entre el teixit edificat d’ambdós costats i millori la qualitat ambiental de l’espai, sense perjudicar la compatibilitat de tots els usos presents (circulació de busos, càrrega i descàrrega, ús cívic…). S’ha pretès, també, augmentar i millorar els llocs d’estada, amb especial atenció a la plaça de la Bàscula.Vista de l’avinguda

Outputs

  • Garantir la presència de recorreguts accessibles en compliment de la normativa legal en matèria d’accessibilitat i ús de l’espai públic
  • Habilitar uns recorreguts segurs i confortables en condicions de seguretat per part dels usuaris, tot respectant les línies de desig
  • Augmentar els espais d’estada i repòs
  • Obtenir un espai públic de qualitat amb materials, acabats, elements d’urbanització i vegetació que dignifiquin aquest àmbit del municipi
  • Augmentar significativament la presència de vegetació

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Ajuntament de Molins de Rei, AMB
DATA: Maig 2018
EQUIP DE TREBALL: Urbaning, RGA Arquitectes