Urbanització de la rotonda de la ctra. de Terrassa amb el c. Pintor Fortuny, d’Olesa de M.

Resum del document

El projecte s’ubica a la intersecció entre la carretera de Terrassa i el carrer del Pintor Fortuny d’Olesa de Montserrat. És un dels punts d’entrada al municipi i hi sol haver un excés de velocitat. Hi circulen diversos autobusos i vehicles pesants. Destaca l’important desnivell de la intersecció, que esdevé una dificultat en la visió entre usuaris, i la manca de passos de vianants en un espai on la seva presència és important per la proximitat a l’escola Daina-Isard. A més, l’asfalt de la calçada es troba en mal estat.

Àmbit

La proposta té per objectiu la construcció d’una rotonda en aquesta intersecció per millorar-ne la seguretat, l’accessibilitat i la qualitat estètica. Es redibuixen els límits de les voreres per millorar la seva amplada, sempre que sigui possible, i assegurar els radis d’entrada i sortida dels vehicles a la rotonda. S’incorpora vegetació tant a les voreres com a l’illot central i es millora la configuració i ubicació dels passos de vianants actuals.

Detall de paviments

 

Outputs

  • Convertir la intersecció actual en una rotonda per millorar la seguretat de tots els usuaris i regular la velocitat dels vehicles
  • Donar a l’espai públic un caràcter urbà perquè els vehicles que arriben a Olesa per la carretera siguin conscients que estan entrant en un municipi, mitjançant la col·locació d’arbrat i vegetació
  • Millorar l’accessibilitat de vianants, dins el possible, ampliant voreres i acostant els passos de vianants a les línies de desig lògiques de les persones

 

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
DATA: Març 2018
EQUIP DE TREBALL: Urbaning, RGA Arquitectes