Modificació del PGM per a la regulació dels HUT a Sant Adrià del Besòs

Resum del document

L’activitat turística ha sofert un auge important en les darreres dècades a Catalunya i, especialment, a la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència, on s’evidencia un nombre creixent de visitants i pernoctacions atretes pels atractius turístics i pel reclam de negocis, congressos, etc. A més, l’allotjament turístic ha evolucionat, i actualment n’hi ha de moltes tipologies, entre les quals l’habitatge d’ús turístic (HUT). En els HUT, els propietaris o propietàries d’un habitatge el cedeixen a tercers a canvi d’una contraprestació econòmica. La immediatesa d’aquest sistema i l’expansió de les noves tecnologies de la informació han propiciat l’aparició d’HUT, amb cert risc de descontrol o desproporció.Àmbit de regulació de la modificació del PGMAquesta modificació del PGM té per objectiu la regulació de les condicions d’implantació dels HUT a Sant Adrià de Besòs, amb la voluntat de garantir la convivència i el descans del veïnat, així com el correcte ús dels espais públics, alhora que es busca un equilibri en la gestió privada i el dret a gaudir de la ciutat.
Estudi de l’afecció dels 50m de separació en diferents tipologies de teixit urbà

Outputs

  • Evitar conflictes en la convivència a causa de les diferents dinàmiques entre la població resident i la població turista i afavorir la cohesió social.
  • Preservar la qualitat de l’espai públic, la diversitat morfològica del teixit urbà i el caràcter residencial dels barris.
  • Fomentar el desenvolupament sostenible de les activitats econòmiques, cercant l’equilibri entre la directiva comunitària de llibertat d’establiment i el dret de la ciutadania a una ciutat sostenible socialment, ambiental i econòmica.
  • Afavorir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne i adequat entès en el seu sentit més ampli, incloent, per tant, l’entorn urbà on s’integra.

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
DATA: Desembre 2019
EQUIP DE TREBALL: Urbaning