Mobility Action Plan del Centre Comercial Glòries

Resum del document

Desenvolupar un pla d’acció centrat en la mobilitat i l’accés de l’usuari del centre comercial Glòries resulta necessari per anticipar-se i adaptar-se a tots els canvis previstos del seu entorn. En aquest sentit, l’estudi té com a principals objectius realitzar una caracterització actual de la mobilitat a Glòries i el seu entorn i avaluar el seu comportament, així com promoure una connectivitat intermodal que contribueixi a dimensionar i afavorir la mobilitat de proximitat. D’aquesta manera, és possible dirigir l’estudi cap a la integració entre la interconnexió i la intermodalitat dels modes de transport de l’àmbit mitjançant la proposta de diverses actuacions de millora.Projectes futursEn primer lloc, es realitza una anàlisis exhaustiva de la mobilitat actual d’accés a Glòries i el seu entorn, a través de l’anàlisi territorial de l’àmbit, la caracterització del centre comercial, l’estudi d’accessibilitat de tots els modes de transport (vianants, bicicleta, transport públic i vehicle privat) i, per últim, s’analitza l’ús actual del pàrquing.Señal_P0A continuació, s’identifiquen els projectes futurs que seran desenvolupats a l’àmbit de Glòries, permetent així avaluar l’impacte que ocasionaran sobre els patrons de mobilitat futurs de l’àmbit i del centre comercial, l’ús del pàrquing i les dinàmiques i sinergies de l’entorn.PropMobHubFinalment, es realitza una proposta estratègica que beneficiï la mobilitat integrada entre tots els modes de transport que circularan per l’àmbit d’estudi. Addicionalment, es proposen també diverses mesures per a cadascun d’aquest modes, adreçades a assolir un impacte significatiu en aquest àmbit.

Outputs

  • Comprensió global i completa de les potencialitats del centre comercial i el seu entorn.
  • Anàlisis que permet avançar-se als futurs canvis infraestructurals i urbanístics de l’entorn.
  • Elaboració de propostes de mobilitat per a cada sistema modal.
  • Propostes per al perfeccionament de la gestió de la xarxa per tal d’obtenir un sistema multimodal més eficient i sostenible.
  • Propostes d’implantació de sistemes de mobilitat compartida.

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Unibail Rodamco
DATA: Setembre 2019
EQUIP DE TREBALL: Urbaning