Mobility Action Plan del Centre Comercial Bonaire (València)

Resum del document

El mitjà de transport primordial per accedir al centre comercial Bonaire (València) és el vehicle privat. D’aquesta manera, el principal objectiu de l’estudi és desenvolupar un pla d’acció centrat en la mobilitat i l’accés al mateix a través del transport públic, fent possible la promoció d’una millor connectivitat des de diferents llocs de la ciutat de València. Això farà possible encaminar la demanda dels pròxims anys cap a un model que prioritzi la mobilitat sostenible. Alhora, també és necessari integrar els principals pols generadors turístics de la ciutat en la trama i dinàmica del centre comercial.Principals fluxos de mobilitatEn primer lloc, es desenvolupa una caracterització de l’entorn basada en l’anàlisi del territori (planejament vigent, relacions de mobilitat, indicadors globals de mobilitat), en la caracterització del Centre Comercial Bonaire (accessibilitat integrada, caracterització de clients i treballadors), en l’accessibilitat de tots els mitjans de transport (vianants, bicicletes, transport públic i transport privat) i, per últim, en l’ús del pàrquing (capacitat i distribució del flux de vehicles).Mobilitat de vinantsUn cop finalitzada l’etapa anterior, són identificats els projectes futurs (urbanístics i de mobilitat) que seran desenvolupats a l’entorn pròxim a Bonaire, fet que permet analitzar el seu impacte sobre els patrons de mobilitat identificats, les zones de pàrquing estudiades i les dinàmiques de l’àmbit.Recepció del centre comercialPer últim, es desenvolupa una proposta estratègica global i per cada un dels modes de transport analitzats, amb l’objectiu d’assolir, durant els pròxims anys, un major benefici pel que fa la mobilitat integrada entre aquests mitjans de transport, així com d’obtenir impactes significatius en un sistema multimodal més eficient.

Outputs

  • Elaboració de propostes de mobilitat específiques per a cada sistema modal.
  • Millorar la gestió de la xarxa viària i la oferta de transport públic d’accés al centre comercial.
  • Proposta d’implementació de sistemes de monitorització de la mobilitat a la demanda.
  • Proposta d’implantació de sistemes de mobilitat compartida.

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Unibail Rodamco
DATA: Octubre 2019
EQUIP DE TREBALL: Urbaning