Estudi i diagnosi de l’espai públic del casc antic de Sentmenat

Resum del document

El treball realitzat va partir de l’anàlisi física i demogràfica del poble, la diagnosi de diferents elements de l’espai urbà, com són la mobilitat, l’accessibilitat, la comunitat, les relacions amb l’espai, els fluxos, les dinàmiques, l’habitatge i teixit urbà, i els conflictes existents i la percepció de l’espai. Partint dels elements avaluats, i de les singularitats de l’espai urbà estudiat, es varen traçar les estratègies i directrius d’intervenció. Per això, es varen tenir especialment en compte els espais per a la ciutadania, la mobilitat a peu i en bicicleta, i la presència i millora del verd urbà.

En el marc del projecte, es va dur a terme un procés de participació en dues fases diferenciades: es van fer sessions de validació de la diagnosi amb el veïnat i, posteriorment, després de valorar les aportacions, es va realitzar la sessió de retorn.

Outputs

  • Realització d’una diagnosi social de l’espai públic per aproximar-nos a la funcionalitat i ús que en fa la ciutadania.
  • Adequar l’espai públic als diferents grups de població, atenent a les franges d’edat i les activitats que s’hi desenvolupen.
  • Garantir la interacció social i un espai públic amb llocs d’estada i joc.
  • Assegurar un espai públic segur, accessible i sense barreres arquitectòniques, que contribueixin a potenciar la mobilitat de vianants i ciclistes.
  • Potenciar una connectivitat entre punts estratègics del poble.
  • Prioritzar estratègies d’actuació per implementar les propostes de manera progressiva.
DESCARREGAR PDF
CLIENT: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sentmenat
DATA: Juny 2021
EQUIP DE TREBALL: Urbaning