Concurs d’idees d’encaix urbanístic al sector Prim de Barcelona

Resum del document

A finals del 2017, Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA obre un concurs d’idees amb intervenció de jurat per la realització de propostes d’encaix urbanístic de la Modificació del PGM en el sector de Prim de Barcelona. El concurs premia les propostes més ben puntuades, entre les quals es troba la proposta d’Urbaning, Entropia Urbana.

Recorreguts vianants, alçades i punts d'interès

L’àmbit se situa entre el barri de la Verneda i la Pau i el futur parc del Camí Comtal, a través del qual connecta, també, amb el barri de la Sagrera. La proposta s’encaixa dins la continuació dels recorreguts per a vianants previstos al futur parc, de manera que la connexió entre l’àmbit i el barri de la Sagrera sigui amena, directa i seguint les línies de desig dels vianants. La permeabilitat entre la proposta i el barri de la Verneda es fa mitjançant la col·locació dels nous equipaments al límit entre totes dues zones, establint una franja d’intervenció i contacte entre el teixit consolidat i el previst.

Seccions

En quant a la mobilitat de vehicles, es manté l’estructura viària principal i es continua el traçat del carrer de Martí Molins com a distribuïdor local. Aquestes vies configuren l’espai a mode de superilla, de manera que la resta de vials interns tindran un caràcter pacificat i en plataforma única, essent utilitzats només per vehicles veïns, càrrega i descàrrega, etc.

Plafó 2

 L’habitatge es distribueix per tot l’àmbit, donant front prioritàriament a les vies principals i amb comerç en planta baixa.

Outputs

  • Assegurar la connexió i la permeabilitat entre el sector i els barris de l’entorn
  • Configurar el sector a mode de superilles, de manera que es centrifugui el trànsit principal i es creïn vies cíviques amb poc trànsit de vehicles a l’interior

 

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
DATA: Gener 2018
EQUIP DE TREBALL: Urbaning