Proposta de regulació normativa dels vehicles de mobilitat compartida (Sharing) a Barcelona

Resum del document

El Sharing és un servei que permet llogar diferents vehicles (carsharing, bikesharing, motosharing, e-scooter sharing) per períodes limitats de temps, ja siguin hores o minuts. En moltes ocasions, aquests tipus de pràctica no tenen una base fixa, sinó que ofereixen la possibilitat de desplaçar-se amb vehicle sense haver-lo de tornar al mateix lloc. Així dons, els sistemes de sharing complementen els mitjans de transport públic i privat.

Oferta vs. demanda potencial Sharing (2017)

Ens trobem, doncs, amb un canvi de paradigma en el sector de la mobilitat. Deixem de banda els models tradicionals basats en la propietat del vehicle privat i el transport públic, per passar a concebre la mobilitat com a un servei, ofert tant pel sector públic com pel sector privat, i que té el ciutadà al seu abast. Per tant, la idea de propietat que es té pel que fa a un vehicle es comença a esquerdar quan, cada vegada, van apareixent més iniciatives com el sharing.

Tipologies de sharing

Per una banda, aquesta modalitat està adoptant l’ús de vehicles elèctrics, la qual cosa és un punt a favor per a la mobilitat sostenible de les ciutats. No obstant, la proliferació d’aquest tipus de servei també genera un impacte sobre la mobilitat de la ciutat i sobre l’ocupació de la via pública donat que, en moltes ocasions, els vehicles s’estacionen al carrer.

Empreses Sharing a Barcelona

Per tal d’estudiar aquest impacte i regular-lo de la manera més eficient possible, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit estudiar i analitzar quin paper ha de tenir l’ús i l’ocupació de l’espai públic en l’economia col·laborativa dels sistemes de mobilitat.

Outputs

  • Estudi de l’impacte que genera l’economia col·laborativa en la mobilitat de Barcelona.
  • Elaboració d’una proposta de règim de regulació pública dels sistemes compartits de mobilitat basat en els sistema de l’ús de l’espai públic.
  • Definició i concreció de les bases de la licitació del motosharing i bikesharing.
  • Seguiment, assessorament i suport tècnic al llarg de tot el procés de redacció dels plecs

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Ajuntament de Barcelona
DATA: Setembre 2019
EQUIP DE TREBALL: Urbaning