La capacitat de càrrega turística de les ciutats i la seva incidència en la població

La capacitat de càrrega turística de les ciutats i la seva incidència en la població

A les ciutats que són destins turístics de primer ordre, hi ha un volum important de turistes que hi acudeixen al llarg de tot l’any. La incidència d’aquesta població flotant sobre el funcionament de les ciutats és de gran abast en àmbits tan diversos com ara la mobilitat i el transport públic, l’activitat comercial i el sector hoteler. Però encara és més important la incidència que té en el dia a dia i, en definitiva, en la qualitat de vida dels propis residents de les ciutats. És per això que a URBANing creiem important desenvolupar una metodologia per analitzar el fenomen turístic d’una manera global i objectiva i facilitar la presa de decisions per a regular el turisme i, d’aquesta manera, obtenir ciutats on tant els residents com els visitants s’hi sentin a gust. Incidència del turisme a les ciutats

Com analitzem el fenomen turístic?

A URBANing analitzem el fenomen turístic i la capacitat de càrrega turística de les ciutats seguint els següents passos:

– Analitzar la incidència del turisme en origen, és a dir, en el lloc de pernoctació , tant en la població resident com en les activitats econòmiques.

– Analitzar la incidència del turisme en destí, és a dir, en els punts atractors de turisme, tant en la població resident com en les activitats econòmiques.

– Analitzar la incidència de la mobilitat dels turistes des dels llocs d’origen fins als llocs de destí.

– Detectar els factors atractors de turisme de la ciutat: museus, espais de referència, entorns històrics, punts comercials, espais d’oci i restauració, etc.

Analisi fenomen turístic

Com obtenim les dades necessàries?

Per analitzar tots aspectes, calen una sèrie de dades que s’obtenen o bé de fonts convencionals, o a través de les xarxes socials o mitjançant anàlisis funcionals.

Les fonts convencionals són la pròpia administració, instituts d’estadística, centres de convencions, transports públics, gremis hotelers, etc. i ens proporcionen una infinitat de dades molt útils sobre població, nombre d’entrades a llocs turístics, nombre de nits pernoctades en hotels, nombre i país d’origen dels turistes, quantitat d’esdeveniments i tipus de públic que reuneixen, nombre d’usuaris dels diferents mitjans de transport, etc.

Les xarxes socials ens proporcionen dades obtingudes mitjançant el processament informàtic de l’activitat a les xarxes socials o les geolocalitzacions.

Les anàlisis funcionals ens proporcionen dades referents al funcionament de l’espai públic i la seva utilització, i les aconseguim a través de realitzar aforaments, nivells de servei, cens d’activitats econòmiques, etc.
Capacitat càrrega

Creuant totes aquestes dades obtindrem, d’una banda, la relació entre la població flotant i la població resident; de l’altra, la relació entre la població flotant i l’activitat econòmica; i finalment, la relació entre la població flotant i els nivells de servei de l’espai públic.

About the Author
  1. Pingback: URBANing Piles carregades i cap al 2016! - URBANing

Leave a Reply

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat
*

captcha *