Dissenyar els carrers per obtenir ciutats més segures

Dissenyar els carrers per obtenir ciutats més segures

Cada any moren 1,24 milions de persones en accidents de trànsit – més de 3000 defuncions diàries – i, es calcula que aquest nombre seguirà augmentant en el futur. De fet, aquesta és, actualment, l’octava causa de mort al món i, si la tendència segueix igual, s’espera que es converteixi en la cinquena causa de cara a l’any 2030, amb 2,4 milions de defuncions anuals. La majoria de les morts per accidents de trànsit afecten a vianants i ciclistes atropellats en àrees urbanes, generalment colpejats per vehicles motoritzats (OMS, 2009).

Sota aquestes dades alarmants, la ONU va iniciar la Dècada d’Acció per a la Seguretat Vial 2011-2020, amb l’objectiu general d’estabilitzar i, posteriorment, reduir les xifres previstes de víctimes mortals en accidents de trànsit en tot el món.

D’aquesta manera, queda clara la necessitat de trobar solucions per millorar la seguretat i fer les ciutats més habitables, eficients i productives. No obstant, el desconeixement i la falta de documentació de bones pràctiques representen un obstacle. Per aquest motiu, el World Resources Institute, ha redactat la guia Cities Safer by Design (Ciutats més segures a través del disseny), amb l’objectiu de recollir en un sol document global tota la informació adreçada a la millora del disseny dels carrers i el desenvolupament urbà intel·ligent, tot recollint exemples de ciutats de tot el món i 34 elements de disseny diferents per millorar la seguretat i la qualitat de vida.

A partir d’aquesta publicació, The City Fix han extret 7 principis per dissenyar ciutats més segures, que sintetitzem a continuació:

(1)  Evitar l’expansió urbana, ja que les ciutats més compactes són generalment les més segures. A demés, si les ciutats tenen illes més petites, carrers pensats per a vianants i la densitat suficient per a poder accedir fàcilment al transport públic, servies, entreteniments i espais públics, es redueix la necessitat dels viatges amb vehicle privat, assegurant espais més segurs per a poder caminar i pedalejar.

Ciutat compacta vs. ciutat difusa / Font: WRI

(2)  Reduir la velocitat dels vehicles motoritzats, donat que està comprovat que si es redueix la velocitat dels vehicles, baixa el risc de mortalitat.

Risc de mortalitat respecte velocitat del vehicle / Font: WRI

(3)  Assegurar que les avingudes principals siguin segures per a tots i no només pels vehicles.

un "carrer complet" a Mèxic / Font: WRI

(4)  Quan els vianants no disposen d’espais segurs i de qualitat, estan exposat a un risc major.D’aquesta manera, s’han de crear espais  de qualitat dedicats als vianants,  per tal de garantir la seva protecció i seguretat.

NYC's Public Plaza Program / Font: WRI

(5)   Atès que estudis de diferents ciutats han conclòs que les taxes d’accidents baixen i la l’ús de la bicicleta augmenta quan hi ha infraestructures exclusives per a ciclistes, s’hauria de proporcionar una xarxa segura i connectada per a ciclistes.

Conexió de les xarxes de bicicletes entre les destinacions més importants / Font: WRI

(6)   El transport públic de qualitat trasllada a més persones i produeix menys accidents que els desplaçaments en vehicle privat. No obstant, no és suficient només amb proporcionar aquest transport públic, sinó que també s’ha de garantir l’accés segur al transport públic de qualitat.

Accés de vianants segurs a BRT/ estació de autobusos / Font: WRI

(7)  Utilitzar l’anàlisi de dades per detectar les àrees problemàtiques, i, conseqüentment, disposar de bons sistemes de recol·lecció de dades sobre les taxes d’accidents de trànsit.

Heat Map de trànsit / Font: WRI

Per a llegir l’article original de The City Fix, feu click aquí  

 

Fonts: The City Fix, Cities Safer by Design i Plataforma de Arquitectura
About the Author

Leave a Reply

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat
*

captcha *