Aprovació definitiva del Pla Especial de la Rambla

Aprovació definitiva del Pla Especial de la Rambla

El passat divendres 27 de maig, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla, un document redactat per Urbaning conjuntament amb Garrigues Advocats, on es defineixen les eines i s’estableixen els criteris que permetran a l’administració gestionar els espais emblemàtics urbans a l’àmbit de La Rambla mitjançant la regulació de cinc eixos principals: ocupacions existents, mobilitat, infraestructures, condicions concretes d’urbanització del passeig i edificacions adjacents.

Els estudis per a l’elaboració del Pla Especial, no obstant, es van iniciar fa ja dos mandats i el document inicial es va redactar i aprovar inicialment al desembre del 2014.

El Pla té com a principal objectiu tornar a fer de la Rambla un eix de referència per als veïns i veïnes de Barcelona i la protecció, preservació i posada en valor dels seus trets identitaris com a patrimoni immaterial de la ciutat. La redacció del Pla Especial es fonamenta en la necessitat de què la Rambla es doti d’un instrument de protecció i ordenació integral davant la degradació que ha patit com a conseqüència de la gran pressió turística a què està sotmesa.

D’aquesta manera, s’obre ara una etapa en la qual la remodelació ha de permetre recuperar l’avinguda per als veïns mitjançant la reordenació d’aquest espai que en els darrers decennis havia entrat en estat de col·lapse, on l’espai massificat pel propi èxit de la Rambla i Barcelona no oferia garanties ni possibilitats de convivència entre els diferents actors que hi estan destinats a conviure. Així mateix, obre la porta a dotar de sentit i proporció les diferents ocupacions que per raó d’usos socials, comercials, o de mobilitat s’hi duen a terme.

Terrasses de La Rambla de Bcn  / Font: Lydia Cazorla

Els cinc blocs del Pla Especial

A continuació, us expliquem breument els cinc eixos principals en què s’estructura el Pla:

  • Ocupacions existents en l’àmbit de la Rambla: Aquest bloc preveu valorar les posicions i característiques dels edicles, les concessions, les terrasses, les estàtues i els pintors que operen en el passeig. L’objectiu és fer compatibles els espais de pas i les zones d’estada, prioritzant aquells elements que aporten valor a l’interès general, reduir la superfície del passeig destinada a punts de venda i les tipologies d’aquests usos.
  • Mobilitat: Els objectius que es pretenen assolir amb aquest bloc són els d’establir els criteris generals que defineixin el nou model de mobilitat de la Rambla que es caracteritza per: l’ampliació dels espais de circulació dels vianants, potenciar la intermodalitat i formes de transport més sostenibles fent compatible la nova ordenació amb el transport públic en superfície i amb la utilització de la bicicleta, i regular les reserves d’aparcament i de càrrega i descàrrega, tot respectant les activitats econòmiques existents i les seves necessitats en matèria de mobilitat.
  • Infraestructures: aquest bloc inclou la regulació de les infraestructures privades –electricitat, aigua, gas, telèfon i escomeses de terrasses-, i de les infraestructures públiques – clavegueram i drenatges, enllumenat, semaforització, pilones hidràuliques, IMI, trànsit, metro, sensorització, els nous prismes i els armaris d’instal·lacions-. L’objectiu és racionalitzar les xarxes d’infraestructura eliminant aquelles que estiguin obsoletes i agrupant els sistemes compartits. També es vol racionalitzar els armaris d’instal·lacions i fer-los compartits quan sigui possible. S’actualitzaran les instal·lacions en superfície i s’hi actuarà amb criteris d’Smart City, per tal de racionalitzar el consum i la despesa energètica.
  • Urbanització: aquest bloc inclou la definició de l’espai de la Rambla, la regulació del sistema d’espais d’estada en el passeig, i els elements urbans existents – escocells i jardineres, mobiliari urbà, senyalització i monuments –. Els objectius són: donar els criteris de les possibles formes d’ordenació de l’espai del passeig, millorar la relació visual de façana a façana, actualment trencada i interrompuda pels elements situats al mig del passeig, millorar l’accessibilitat, atorgar protagonisme als laterals de la Rambla i als entorns dels edificis singulars, millorar les connexions amb els barris del Gòtic i del Raval i, en definitiva, contribuir a una millor fluïdesa i accessibilitat per als vianants.
  • Edificacions adjacents: aquest bloc contempla l’aportació de les edificacions adjacents als objectius generals del Pla. Es persegueix incentivar les actuacions de conservació i millora del paisatge urbà, tot impulsant accions per tal que els propietaris dels edificis de la Rambla realitzin les obres de conservació i rehabilitació que calgui per mantenir en bon estat el parc d’edificis. També es fomentarà que la coberta dels edificis confrontats a la Rambla sigui enjardinada o inclogui solucions per a l’eficiència energètica.

About the Author

Leave a Reply

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat
*

captcha *