Projectes Destacats

Pla director de l’espai públic de Vallirana centre

Aquest projecte parteix d’una anàlisi urbana del municipi de Vallirana en què s’estudien aspectes com el context sociodemogràfic...

Estudi urbanístic dels 40 mercats municipals de Barcelona

L’objecte de l’estudi consisteix en l’anàlisi de la situació urbanística dels quaranta mercats municipals de Barcelona per tal de detectar...

Estudi d’ordenació de mobilitat per al nucli antic del barri de Sant Andreu

Aquest estudi va consistir en l’ordenació de la mobilitat en el nucli antic del barri de Sant Andreu. Els seus principals objectius van ser...

Estudi de mobilitat i espai públic a Folgueroles

L’estudi s’enfocava a radiografiar la mobilitat al municipi de Folgueroles amb la finalitat d’aconseguir impulsar un model que fomenti...

Estudi i diagnosi de l’espai públic del casc antic de Sentmenat

El treball realitzat va partir de l’anàlisi física i demogràfica del poble, la diagnosi de diferents elements de l’espai urbà, com són la...

Estudi de propostes per al carrer del Pont, l’Esquirol

L’estudi s’encamina a detectar les necessitats de canvi del carrer del Pont, un eix històric de l’Esquirol, amb la finalitat de decidir les...

Diagnosi participada de l’estudi amb perspectiva de gènere de l’espai públic de Palau-solità i Plegamans

A la segona fase del projecte es realitza una diagnosi participada i es formulen diferents...

Estudi i estratègies amb perspectiva de gènere a l’espai públic de Palau-solità i Plegamans

L’encàrrec va consistir en la realització d’una auditoria de gènere de l’espai urbà en dues fases diferenciades. La primera fase es...

Suport al procés de participació ciutadana del programa de Superilles (Barcelona)

El procés d'implementació de les superilles part del model teòric preestablert que s’adapta a les particularitats de cada barri on es vol...

Modificació del PGM per a la regulació dels HUT a Sant Adrià del Besòs

L’activitat turística ha sofert un auge important en les darreres dècades a Catalunya i, especialment, a la ciutat de Barcelona i la seva...

Mobility Action Plan del Centre Comercial Bonaire (València)

El mitjà de transport primordial per accedir al centre comercial Bonaire (València) és el vehicle privat. D’aquesta manera, el principal...

Proposta de regulació normativa dels vehicles de mobilitat compartida (Sharing) a Barcelona

El Sharing és un servei que permet llogar diferents vehicles (carsharing, bikesharing, motosharing, e-scooter sharing) per períodes...

Mobility Action Plan del Centre Comercial Glòries

Desenvolupar un pla d’acció centrat en la mobilitat i l’accés de l’usuari del centre comercial Glòries resulta necessari per...

Estudi de directrius d’intervenció a les places de Polinyà

Cada vegada és més evident la necessitat d’atorgar a l’espai públic un paper rellevant en el desenvolupament i consolidació dels nuclis...

Pla de millora urbana del sector de planejament de Glòries

El Pla de Millora Urbana (PMU) té per objectiu desenvolupar les previsions del planejament general en l’àmbit d’actuació, establint una...

Estudi de pautes d’intensitat i graus d’ocupació de l’espai del litoral de Barcelona

Com a resultat de l’evolució soferta des dels anys 80, la ciutat de Barcelona disposa d’un front litoral amb espais que han estat...

Al Bloc d'Urbaning

Model Teòric de Vianants: Com funcionen les ciutats?

A l’hora d’analitzar qualsevol espai públic, no podem centrar-nos només en les seves qualitats físiques, sinó que també hem de pensar en la seva funcionalitat. Cal saber quina funció social té aquest espai i com l’utilitzen els seus usuaris. Les persones...

Qui era Jane Jacobs i què són les ‘Jane Walks’?

Jane Butzner Jacobs (1916-2006) va ser una activista i divulgadora científica teòrica de l’urbanisme i activista politicosocial, nascuda als Estats Units. La seva obra més influent va ser The Death and Life of Great American Cities, publicada al 1961, on critica...

Aprovació definitiva del Pla Especial de la Rambla

El passat divendres 27 de maig, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla, un document redactat per Urbaning conjuntament amb Garrigues Advocats, on es defineixen les eines i s’estableixen els...