Projectes Destacats

Estudi i diagnosi de l’espai públic del casc antic de Sentmenat

El treball realitzat va partir de l’anàlisi física i demogràfica del poble, la diagnosi de diferents elements de l’espai urbà, com són la...

Suport al procés de participació ciutadana del programa de Superilles (Barcelona)

El procés d'implementació de les superilles part del model teòric preestablert que s’adapta a les particularitats de cada barri on es vol...

Modificació del PGM per a la regulació dels HUT a Sant Adrià del Besòs

L’activitat turística ha sofert un auge important en les darreres dècades a Catalunya i, especialment, a la ciutat de Barcelona i la seva...

Mobility Action Plan del Centre Comercial Bonaire (València)

El mitjà de transport primordial per accedir al centre comercial Bonaire (València) és el vehicle privat. D’aquesta manera, el principal...

Proposta de regulació normativa dels vehicles de mobilitat compartida (Sharing) a Barcelona

El Sharing és un servei que permet llogar diferents vehicles (carsharing, bikesharing, motosharing, e-scooter sharing) per períodes...

Mobility Action Plan del Centre Comercial Glòries

Desenvolupar un pla d’acció centrat en la mobilitat i l’accés de l’usuari del centre comercial Glòries resulta necessari per...

Estudi de directrius d’intervenció a les places de Polinyà

Cada vegada és més evident la necessitat d’atorgar a l’espai públic un paper rellevant en el desenvolupament i consolidació dels nuclis...

Pla de millora urbana del sector de planejament de Glòries

El Pla de Millora Urbana (PMU) té per objectiu desenvolupar les previsions del planejament general en l’àmbit d’actuació, establint una...

Estudi de pautes d’intensitat i graus d’ocupació de l’espai del litoral de Barcelona

Com a resultat de l’evolució soferta des dels anys 80, la ciutat de Barcelona disposa d’un front litoral amb espais que han estat...

Activació temporal d’espais en desús a Badalona

Aquest treball d’activació temporal parteix de l’existència d’espais buits en desús a Badalona que, tenint en compte les demandes socials...

Suport al procés participatiu “Montbau + Accessible”

El barri de Montbau de Barcelona és un àmbit amb pendents molt pronunciats. A més a més, la mobilitat dels vianants es veu dificultada per...

Estudi de mobilitat activa a l’entorn de l’estació de Sants (Barcelona)

La forta pressió que la ciutat de Barcelona està rebent des de diferents àmbits, obliga a l’administració pública a tenir noves eines...

Estudi de millora de la permeabilitat de la carretera de Matadepera, Terrassa

La carretera de Matadepera és una de les vies d’accés i d’articulació del trànsit de Terrassa, essent alhora una important barrera...

Projecte executiu d’aparcament i vial a Cantonigròs

El projecte s’ubica al nord de Cantonigròs, al terme municipal de l’Esquirol. Es tracta d’un espai no urbanitzat que l’ajuntament vol...

Projecte de reordenacio de l’avinguda Francesc Macià, a Olesa de Montserrat

L’àmbit del projecte inclou el tram central de l’avinguda Francesc Macià d’Olesa de Montserrat, una de les vies més importants...

Projecte de reforma de l’av. de Barcelona i l’av. de València de Molins de Rei

L’avinguda de Barcelona i l’avinguda de València de Molins de Rei són la principal via de circulació de vehicles del municipi, que ha anat...

Al Bloc d'Urbaning

Model Teòric de Vianants: Com funcionen les ciutats?

A l’hora d’analitzar qualsevol espai públic, no podem centrar-nos només en les seves qualitats físiques, sinó que també hem de pensar en la seva funcionalitat. Cal saber quina funció social té aquest espai i com l’utilitzen els seus usuaris. Les persones...

Qui era Jane Jacobs i què són les ‘Jane Walks’?

Jane Butzner Jacobs (1916-2006) va ser una activista i divulgadora científica teòrica de l’urbanisme i activista politicosocial, nascuda als Estats Units. La seva obra més influent va ser The Death and Life of Great American Cities, publicada al 1961, on critica...

Aprovació definitiva del Pla Especial de la Rambla

El passat divendres 27 de maig, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla, un document redactat per Urbaning conjuntament amb Garrigues Advocats, on es defineixen les eines i s’estableixen els...