Projectes Destacats

Suport al procés de participació ciutadana del Teatre Arnau

El Teatre Arnau és un espai escènic ubicat a l’avinguda del Paral·lel, 60, a plaça de Raquel Meller, on conflueixen els carrers...

Estudi dels camins escolars dels infants i joves del terme municipal de Collbató

L’estudi dels camins escolars dels infants i joves del terme municipal de Collbató forma part i complementa el Pla director de l'espai...

Pla Director de l’espai públic del terme municipal de Collbató

Cada vegada és més evident la necessitat d’atorgar-li a l’espai públic un paper rellevant en el desenvolupament i consolidació dels nuclis...

Estudi de reordenació de l’aparcament amb regulació tarifària de Salt

Salt és un municipi amb una situació geogràfica singular ja que, en realitat, esdevé un continu urbà amb Girona. El seu teixit edificat limita...

Projecte d’urbanització de la plaça de la Pèrgola al barri de Montornès Nord

El barri de Montornès Nord es troba aïllat respecte de la resta del municipi, ja que els separa el riu Mogent i un polígon...

Estudi d’idoneïtat d’implantació de 40 Centres de Serveis Socials a Barcelona

La ciutat de Barcelona disposa d’una xarxa formada per 40 CSS distribuïts per tota la ciutat, però donada l’actual situació hi...

Pla especial d’ordenació de La Rambla de Barcelona

La Rambla de Barcelona és un conjunt de patrimoni immaterial que concentra una gran part de la història de la ciutat. Al llarg dels...

Estudis previs per a la regulació de la circulació de VMP i cicles de més de 2 rodes

La mobilitat a la ciutat de Barcelona ja no està caracteritzada per una distribució modal tradicional (desplaçaments a peu..

Suport al procés de participació ciutadana del PAM al districte de Sant Andreu

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és l’instrument de planificació de l’activitat municipal de cada mandat. En aquest cas...

Continuació del procés de participació ciutadana de l’Av. Meridiana

El present procés de participació ciutadana de l’Avinguda Meridiana forma part i complementa l’anterior Procés de participació ciutadana...

Continuació de l’Avaluació funcional de l’Av. Meridiana

Actualment, l’Avinguda Meridiana és, juntament amb la Diagonal, la Gran Via i les Rondes, una de les principals avingudes de...

Estudi de les propostes i posicionaments sobre la connexió dels tramvies 2008-2015

Des de que al 2008 va aparèixer la proposta de la connexió dels tramvies al Pla d’Actuació municipal, el debat sobre la reorganització de...

Anàlisi de la incidència turística a l’espai públic de Barcelona a partir d’indicadors

Recentment, el Govern municipal ha iniciat un procés per tal d’impulsar un nou marc normatiu que permeti regular els criteris per tal de...

Taller “El joc a la ciutat” amb els nens i nenes del barri Gòtic de Barcelona

Resum del document El Barri Gòtic de Barcelona és un dels àmbits més turístics de la ciutat. Amb el pas del temps i l’increment de visitants, la

Estudi sociourbanístic del barri de Baró de Viver de Barcelona

Baró de Viver és un barri del Districte de Sant Andreu que, històricament, ha patit un cert aïllament respecte la resta de la ciutat com...

Estudi de mobilitat a l’Av. Diagonal de Barcelona

L’Avinguda Diagonal de Barcelona és una de les vies estructurants de la mobilitat de la ciutat, tant pel que fa al trànsit rodat com al...

Al Bloc d'Urbaning

Model Teòric de Vianants: Com funcionen les ciutats?

A l’hora d’analitzar qualsevol espai públic, no podem centrar-nos només en les seves qualitats físiques, sinó que també hem de pensar en la seva funcionalitat. Cal saber quina funció social té aquest espai i com l’utilitzen els seus usuaris. Les persones...

Qui era Jane Jacobs i què són les ‘Jane Walks’?

Jane Butzner Jacobs (1916-2006) va ser una activista i divulgadora científica teòrica de l’urbanisme i activista politicosocial, nascuda als Estats Units. La seva obra més influent va ser The Death and Life of Great American Cities, publicada al 1961, on critica...

Aprovació definitiva del Pla Especial de la Rambla

El passat divendres 27 de maig, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar definitivament el Pla Especial d’Ordenació de la Rambla, un document redactat per Urbaning conjuntament amb Garrigues Advocats, on es defineixen les eines i s’estableixen els...